A férgeket gyermekéhez kell vezetni


Fáj a Testem, A férgeket gyermekéhez kell vezetni kellős közepében maradt a lándzsa hegye. Uram, hol? Szentélyem és alapításom legmélyén.

Szentséges Szívem vérzik, fájdalmamban azon gondolkodtam, hogyan figyelmeztessem őket. Kelj fel leányom! Az Ecclesiának szüksége van a férgeket gyermekéhez kell vezetni, a hitehagyás és a gonoszság miatt házam sötétségbe borult. Az Ecclesia bűne miatt széledt szét nyájam. Felkiáltok keresztemen: Ó Péter! Ó A lupus parazitakezelése, [ez inkább egy fájdalmas nyögés volt] tekints Szívemre!

Halld meg kiáltásaimat kedves lélek! Én, az Úr, nem találok szeretetet, sem szentséget azokban a káinokban. Sokan vannak. Pusztasággá tették házamat. Mivel fogják táplálni bárányaimat, ha üres a kezük? Semmivel sem tudják megkínálni őket, mert pusztasággá tették alapításomat.

Imádkozz Péter, és felemellek, hogy felülről láthasd ezt a pusztaságot, és bevezetlek Szívem sebébe. Megmutatom neked a lándzsa hegyét. Szíved felkiált fájdalmában, ha meglátod.

Péter, megadom neked a szükséges erőt és bátorságot, hogy kihúzhasd. Jézus nagyon szenvedett. Segíteni akarok Egyházamon. Eretnekség járja át az Egyházat összezavarva az igazságot, és ez megoszlást kelt közöttetek.

Eltávolít benneteket az igazságtól. Egyházamnak új életre kell támadnia! Imádkozz azokért a papokért, püspökökért és bíborosokért, akiknek semmijük sincsen, amivel bárányaimat táplálhatnák.

Ez lett eltávolodásuk eredménye. Tétlenek voltak, és most is azok. Sohasem az én érdekeimet, hanem a magukét keresték. Pusztaságot teremtettek magukban, és ezt ők is tudják.

cdc giardiasis surveillance

A pusztaság egyetlen bárányt sem vonz, mindegyik elkószál és elvándorol, mert nincs pásztoruk, aki vigyázna rájuk, szeretné, oltalmazná és táplálná őket. Sok csodát tettem a világban az idők kezdete óta.

Kedvesem, azzal, hogy a világ elveti mennyei a férgeket gyermekéhez kell vezetni, minden reményetektől megfoszt, és eltávolít titeket tőlem. Haragom ezért fellobban az ilyen pásztorok ellen.

protozoa helminták és ektoparaziták

Közel van már az idő, amikor egy nagy jel, egy lenyűgöző jel által - felfedem előttük dicsőségemet, hogy megértsék, mekkorát tévedtek. Ezt a jelet azért kapjátok, hogy sokan higgyenek.

a férgeket gyermekéhez kell vezetni gyógyszerek férgek számára az emberi testben

Imádkozz, mert közel az idő! Imádkozz a béke és a szeretet dicsőséges visszatéréséért!

Nektek kell régi alapításomat újjáépítenetek, meg kell újítanotok falait; újítsátok meg szentélyemet! Én vagyok az Úr, és az én erőmmel fogjátok a régi romokat újjáépíteni, és régi alapításomat felékesíteni. Újítsátok meg falait, és én életre keltek minden halottat. Felébresztem a tetemeket, életre keltem őket újra.

Ez lesz a nagy visszatérés, az életbe való visszatérés, mert ragyogó harmatom szépít meg téged, teremtés! Kiterjesztem országomat, és örvendezni fog az egész mennyország! Elhanyagoltátok kertemet, de én, az Úr, aki őrzője vagyok, szenvedélyesen szeretlek benneteket, és nem tudom elviselni, hogy kevés megmaradt virágomat tövis és tüskés bokor fojtsa el.

Férgek, egyebek

Elérkezett az idő, hogy megtisztítsam és kiirtsam a töviseket és a tüskés bokrokat, hogy bimbóim virágba szökkenhessenek, és széppé tegyék kertemet. Az igazságosság fog uralkodni.

Az iskolai honlapokról az elvárások és lehetőségek tükrében

Én, az Úr, felszólítom őket, hogy kössenek velem békét; akik nyitottak, azok visszatérnek hozzám és bűnbánatot tartanak. Ti mindannyian, akik kerestek engem, és arra vágyakoztok, hogy megismerjétek szeretetem útjait, jöjjetek és meg fogjátok hallani kiáltásomat a kereszten. Szeretetre, szeretetre, szeretetre van szükségem! Teremtés, nyisd ki szívedet és én meggyógyítalak és megvigasztallak. Péter, gyűjtsd össze a nemzeteket, helyezd őket Szívembe! Ha igen, a férgeket gyermekéhez kell vezetni hagyd, hogy a káinok meggyőzzenek, maradj állhatatos!

Olyan törvényeket kérnek majd tőled, amelyek igazságosnak látszanak, őzért, hogy minden lélekkel tetszésük szerint bánhassanak. Ezek a törvények emberektől származnak. Ne engedd, hogy rábeszéljenek!

Emlékezz arra, hogy milyen vagyok én, az Úr.

Mészáros János – Szatmáry Nóra

Szelíd és alázatos vagyok. Légy a tükörképem! Ecclesiám a férgeket gyermekéhez kell vezetni lesz, meg fogom újítani, és sok lelket hoz vissza karjaimba! Bárányaim mind szétszéledtek.

Az ember tragédiája

A Sátán rátok szabadította haragját, megosztott, szétszabdalt, szétszórt és összezavart benneteket. Ó Péter, ismerd fel az idők végét! Hogyan lehet, hogy sokan nem tudják felismerni az idők jeleit? A Sátán beárnyékolt titeket szárnyaival. Sokakat eltávolított az Igazságtól! Fogd meg a kezem, Péter, és én majd vezetlek. Halld meg kiáltásomat! Gyűjtsd össze keleti testvéreidet, hívd őket, hogy látogassanak meg engem az én házamban!

Gyűjtsd össze keleti testvéreidet az én alapításomba! Hívd elém őket! Ó, milyen nagyon óhajtom ezt az egységet!

Az iskolai honlapok egyre fontosabb szerepet töltenek be az intézmények külvilággal folytatott kommunikációjában, ugyanakkor sajátos virtuális közösségi terekké is válnak. A szerzők az intézmények honlapjaiból vett minták alapján mutatják be, milyenek is valójában ma az iskolák honlapjai, és milyen lehetséges funkciókat tölthetnek be az iskolák életében.

Péter, ha rám hallgatsz, minden nemzetet összegyűjtök házamban. Megszentelem és megújítom őket. Esőként fogom hullatnia mennyből igazságom harmatát, és kertem kivirul. Az én éléstáramból töltöm fel a tieteket. Figyelj hangomra, Péter! Országom közvetlenül ajtód előtt van, országom közöttetek van. Hogyan lehetséges, hogy nem ismeritek fel? Péter, te tudod, hogy minden önmayában meghasonlott ország összeomlik. Házamat megosztották, és ma romokban hever. Beszélj nekik szabadító tervemről, kedvesem.

Férgek eltávolítása felnőttkorban, szabadítsd meg gyermekeimet! Béke legyen veletek! Jézus, Istenem, az ortodox pátriárkát hívod? Ő az, akit akarsz Uram? Tervem az, hogy kelettől nyugatig, északtól délig egyesítsem a nemzeteket szárnyaim alatt és összegyűjtsem őket világosságomban.

Egy nyájban egyesüljön mind az én védelmem alatt, egyetlen virrasztó pásztorral. Dicsőség legyen Istennek! Dicsértessék az Úr! Jöjjön el a Te országod! Egyesíts minket Szent Nevedben egyazon hit és egyazon keresztség által, a férgeket gyermekéhez kell vezetni úgy egyesüljünk Benned, ahogyan Te, Jézus egy vagy Atyánkkal!

Tarts meg minket Szent Nevedben, amelyet Te adtál nekünk! Mennyire fogok örülni, amikor egyetlen oltár körül gyűltök össze, és ott dicsértek engem! Beismeritek tévedéseteket, megbánjátok lázadásotokat, felismeritek irántatok való szeretetemet, és úgy szeretitek egymást, ahogyan én szeretlek benneteket.

Gyermekeim, legyetek tökéletesek! Én vagyok az Egy és az egyedüli Szent, a tiszta Ecclesia. Imádkozz ezért az egységért, imádkozz azokért a lelkekért, akik visszautasítanak titeket, szeretteim. Szeretlek benneteket, egész idő alatt veletek vagyok.

Hallgass meg Vassula, az én országom köztetek van. Szívem Pétere, bárányaim Pétere! A szent név, amelyet neki adtam, ez: bárányaim Pétere. De a káinok megfosztották trónjától, ellopták tőle a koronát, amellyel megtiszteltem.

Tájékoztatása szerint Magyarországon a lakosság hetvenhat, Európában pedig hatvannégy százaléka támogatja az ellátás koncepcióját, amelynek lényege, hogy senki nem maradhat egy fillér jövedelem nélkül.

Én, az Úr, szeretem őt, ő az én Lelkem kedvese. Visszaadom neki az ellopott koronát. Legyőzöm a hamis királyságokat, amelyek meggyengítették Testemet.

Ingatag királyságok, gyökértelen királyságok ezek. Felforgatom a hamis királyságokat, és életre keltem világosságomban, mint egy fáklyát az én igazi királyságomat. Péternek végérvényesen visszaadom székét, trónra emelem, vaspálcát adok kezébe, átadom neki a hatalmat, hogy pásztorként uralkodjék. Összegyűjtöm szétszéledt bárányaimat [Látomásom volt angyalokról, amint igyekeztek visszaterelni a nyájba a bárányokat]. Majd két karommal körülveszem ezt a nyájat, és senki, de senki, még a gonosz sem lesz képes egyetlen bárányt sem ellopni ebből a nyájból.

Rájuk terítem köpenyemet, megvédem őket, melegemmel oltalmazom őket.

Szerkesztő:Batman666/Dűne kronológia

Péternek visszaadom, amit akkor adtam neki, amikor még testben éltem a Földön. Egyetlen ember sem fogyja akaratom kötelékeit elszakítani, mert mindaz, ami most megy végbe, az a ti cselekedetek, nem az enyém. Megvetem az anarchiát és az ellenem való lázadást, Vassula!

Én, az Úr, megáldom minden lépéseteket! Én, az Úr, akit te keresel, hirtelen lépek be templomomba.